Szervezeti struktúra

I. A Hivatal szervezeti struktúrája, felépítése:

Lehetséges szervezeti szintek

A szervezeti szintnek megfelelő lehetséges vezető beosztások

Konkrét vezetői beosztások megnevezése

Felsőbb vezetői szint

Jegyző

Jegyző

 

Aljegyző

Aljegyző és Hatósági Iroda vezetője

Középvezetői szint

Irodavezető

Pénzügyi Iroda vezetője

Szociális Iroda vezetője

Titkársági és Szervezési Iroda vezetője

 

Az egyes vezetői szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám:

Vezetői szinthez

tartozó beosztások

Vezetőknek közvetlenül

alárendelt munkakörök

A munkakörben foglalkoztatható létszám (fő)

Megjegyzés (teljes vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való

hivatkozás)

Jegyző

 

Aljegyző

Pénzügyi Irodavezető

Szociális Irodavezető

Titkársági és Szervezési Irodavezető

Építésügyi és Városfejlesztési Iroda ügyintézői

(építésügyi és beruházási ügyintéző)

Közterület-felügyelet

1

1

1

1

 

1

 

3

 

 

 

2

Teljes

 

Vezetői szinthez

tartozó beosztások

Vezetőknek közvetlenül

alárendelt munkakörök

A munkakörben foglalkoztatható létszám (fő)

Megjegyzés (teljes vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való

hivatkozás)

Aljegyző

Hatósági ügyintézők

2

0,5

Teljes

Osztott munkakör

Pénzügyi Iroda

vezetője

Pénzügyi ügyintézők

9

Teljes

Titkársági és

Szervezési Iroda

vezetője

Titkársági ügyintézők,

közszolgálati ügykezelők, hivatalsegédek, telefonközpont kezelő

 

7

 

Teljes

Szociális Iroda

vezetője

Szociális ügyintézők

3

0,5

Teljes

Osztott munkakör


A költségvetési szerven belül a következő szervezeti egységek működnek:

Szervezeti egység

Engedélyezett létszám (fő)

Jegyző

1

Aljegyző

1

Titkársági és Szervezési Iroda

8

Szociális Iroda

4,5

Építésügyi és Városfejlesztési Iroda

3

Pénzügyi Iroda

10

Hatósági Iroda

2,5

Közterület-felügyelet

2

Összesen:

32