Felhívás

Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.12.09.-én 16.00 órakor közmeghallgatást tart a Kutúrházban (8458 Oroszi, Szabadság utca 27.), melyre minden érdeklődőt várunk!
Napirend:
1./ Tájékoztatás a község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Mihály Enikő polgármester
2./ Falugondnok 2022. évi beszámolója
Előadó: Agócs Tímea falugondnok
3./ Beszámoló a lakókörnyezet állapotáról
Előadó: Mihály Enikő polgármester
4./ Tájékoztatás az Önkormányzat 2022. évi munkájáról
Előadó: Mihály Enikő polgármester